Home
Petitie
Zo vindt u ons
Foto's
Gastenboek
Voortgang


Aantal bezoeken

Comité Drielanden A28

Doel

Verbeteren van de leefkwaliteit in de wijk door het terugdringen van de geluidoverlast en de luchtverontreiniging van de A28.

Deze verbeteringen proberen te bereiken door het voortdurend onder de aandacht te brengen en te houden van het lokale bestuur door middel van petities, acties en overleg om tot resultaat te komen.

Achtergrond

Tijdens de opstart van de wijk de drielanden, begin jaren 90 is er in de brochures en tijdens informatie sessies ingegaan op de geluidhinder van de A28. Voor de gehele noordzijde waren prachtige kantoor gebouwen voorzien, met een mooie dubbele functie, namelijk enerzijds een fraaie zichtlocatie vanaf de snelweg en anderzijds vormde deze bebouwing een prima geluidsbuffer voor de wijk. Aansluitend aan deze prachtige bebouwing zou langs de snelweg afdoende geluidwerende voorzieningen worden getroffen.

Huidige situatie

Van al deze fraaie vooruitzichten is niet veel terechtgekomen. Het kantorengebied ligt grotendeels nog steeds braak en de later gerealiseerde geluidswal is niet veel meer dan een laag betonnen muurtje, of een dun glazen schermpje, die beiden eerder het geluid versterken dan tegenhouden. Kort gezegd een blamage (vergelijk ze maar eens met de geluidswallen van de rondweg om de Drielanden). En dat terwijl de verkeersintensiteit met factoren is toegenomen. Dit leidt tot vele ongemakken zoals slaapstoornissen, monotone herrie in huis en tuin, enzovoort. Daarbij komt nog de invloed van luchtverontreiniging die meestal niet direct opmerkzaam zijn maar wel degelijk gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

Mogelijke verbeteringen

Gelukkig hoeven we niet bij de pakken neer te zitten. De kennis omtrent verbeterde geluidwering (en dus ook luchtwering) is de laatste jaren enorm toegenomen en dat is te zien bij de aanleg van vele bouwprojecten elders langs snelwegen. Hoge muren en geluidswallen tot soms wel 18 meter hoog met fraaie beplanting. Zelfs langs de A28 in Harderwijk, in het gedeelte wat nog bebouwd moet worden zijn 8 meter hoge aarden geluidswallen gepland. Maar om deze verbeteringen te bereiken moeten we onze bestuurders wel bij de les houden.

Aanpak

Het comite “Drielanden A28” heeft een brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad met het verzoek tot erkenning van het probleem en het nemen van maatregelen. Dit ondersteund door 35 handtekeningen. Ook hebben we een petitie opgesteld, om een ieder de gelegenheid te geven om middels het ondertekenen en opsturen van deze petitie ondersteuning te geven aan onze actie. Graag ook een bericht naar: comite@DrielandenA28.nl zodat we ook weten hoeveel petities zijn opgestuurd.

 Alle voortgang zal op deze website worden geplubiceerd.